دسته بندی: آموزش های قرآنی

اَنِ الشکُر لِی وَ لِوالِدیک

 اَنِ الشکُرلِی وَلِوالِدیکَاز من و پدر و مادرت تشکر کن.اهداف کودک یاد بگیرد همیشه و در همه حال از خداوند تشکر کند . کودک یاد بگیرد و این را درک کند که پدر و مادر مهم ترین و عزیزترین افراد زندگی او هستند و باید همیشه سپاسگزار آنها باشد ..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

و قولوا لناس حسنا

وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسنا با مردم به خوبی صحبت کنید  (بقره / 38)موضوع : به خوبی و مهربانی با مردم صحبت نمایید .هدف  کودک یاد بگیرد که به خوبی و مهربانی صحبت کند .  با دوستانش با مهربانی رفتار کنند ..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

داستان حدیث کسا

آموزه دینی این هفته ما قصه “حدیث کسا” با زبان کودکانه و شعر گونه و بسیار جذاب است .“یه روز حضرت زهرا(س)مادر ما بچه هاکه خیلی مهربونهتنها بود و نشسته بود تو خونه”🌸🌸که یهوی دیدن تق و تق و تق در میزنن, حضرت زهرا (س) فرمودن:.ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش سوره فلق

اهداف کودکان با پیام های سوره فلق آشنا شوند . مانند : انسان ها همیشه و در هر کاری باید از خدا کمک بخواهند و در مقابل بدی ها به او پناه ببرند . چون اگر ما انسان ها در مقابل اشتباهات و سختی ها به خدا پناه ببریم . خدای مهربان هم از ما مراقبت نموده و کمک خواهد کرد . کودک به خواندن سوره فلق علاقمند شود ..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

پیام قرآنی کلوا و شربوا و لاتسرفوا

کُلُوا واشرَبُوا ولا تُسرِفوا بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید . (اعراف / 13)موضوعدرست و به اندازه مصرف نمودن نعمت های الهیهدف کودک یاد بگیرد که نعمت های خداوند مهربان را درست و به اندازه مصرف نماید .حدود انتظارات کودک شیوه درست و به اندازه مصرف کردن نعمت های خدا را بداند . کودک بداند اسراف کردن کار خوبی نیست و خداوند مهربان اسراف کاران را دوست ندارد . کودک یاد بگیرد که خرده نان ها و برنج را نباید در سطل آشغال بریزد . کودک یاد بگیرد که زباله های خشک و تر را در سطل های جداگانه بریزد ..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک...

آموزش سوره قدر

اهداف کودک با پیام های سوره قدر ( متناسب با سن ) آشنا شود . مانند قرآن هدیه خداست برای انسان ها که در ماه مبارک رمضان فرستاده شده . ماه رمضان ماه مهمانی خداست . کودک به خواندن سوره قدر علاقمند شود . کودک درباره روزه گرفتن و اعمال روزه داری بیاموزد ..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

اَکرِمُوا الخُبز

حدیث از حضرت محمد (ص) : ( اَکرِمُوا الخُبز) نان را گرامی بدارید.هدف کودک یاد بگیرد که نان یکی از مهمترین نعمت های خداوند مهربان برای ما انسانها است. کودک یاد بگیرد که باید به نان احترام بگذارد ..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش سوره عصر

اهداف کودک با پیام های سوره عصر متناسب با این سن آشنا شود . مانند ارزش عمر و وقت (از زمان و وقت خود به خوبی استفاده نماییم . ) عمل صالح ( کارهای خوب ) کودک به خواندن سوره عصر علاقمند شود و آن را یاد بگیرد .حدود انتظارات کودک باید بداند که از وقت خود به خوبی استفاده نماید مانند بازی کردن ، کمک به بزرگ ترها ، آموزش دیدن و نقاشی کشیدن ، سوال از بزرگترها و… کودک بیاموزد که هیچ کودکی کار بد انجام نمی دهد شاید بعضی ها کار اشتباه انجام دهند ولی با راهنمایی بزرگترها آن کار اشتباه را تصحیح و جبران می نمایند...

مهربانی با حیوانات

موضوع : مهربانی با حیواناتحدیث پیامبر (ص) : لاتَضرِبوا الدَّواب ( حیوانات را اذیت نکنید )هدف کودکان به حیوانات به عنوان نعمت های خداوند عالقه مند شوند و به آنها آزار نرسانند.حدود انتظارات کودک بداند حیوانات را خداوند مهربان آفریده و آنها را دوست دارد . کودک بداند که باید حیوانات را دوست داشت و آن ها را اذیت نکرد . کودک بداند که بدون اجازه و همراهی بزرگ ترها به حیوانی نزدیک نشود . کودک حدیث بالا را یاد گرفته و معنی آن را درک کند ..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت...

دوستی

ولا تَنازَعوا     با یکدیگر قهر(نزاع ، دعوا) نکنید.   سوره انفال /۴۶هدف * کودکان یاد بگیرند که قهر کردن کارخوبی نیست و باید با همه انسان های خوب دوست بود .حدود انتظارات * کودک بداند که اختلاف و قهر کردن کار خوبی نیست .* کودک بتواند در مورد فواید دوستی و مذمت قهر کردن صحبت نماید .* کودک بتواند نام چند تا از دوستانش را بگوید . * کودک با کمک مادر و وسایل دور ریختنی کاردستی بسازد و به دوستان خود هدیه بدهد .* می توان یک روز را مقداری خوراکی تهیه کرد و با دوستان کودک به پارک و تفریح رفت و خوراکی ها را با دوستانش تقسیم کرد و خورد...