دسته بندی: مفاهیم ریاضی

آموزش مفهموم کامل و ناقص

درس بعدی - کاردستی چراغ راهنمایی فهرست هفته سوم...

تناظر و تفاوت یک به یک شکل ها

منظوراز تناظر یک به یک ایجاد توانایی مقایسه و اندازهگیری روشی به نام تناظر یک به یک وجود دارد در این روش باید اشکال مختلف را با یکدیگر مطابقت دهیم که به پروش مفهوم عدد و آموزش ریاضی در کودکان پیش دبستانی کمک می کند..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش شمارش تا عدد 10

کودک یادگیری شمارش را به طور ریتمیک (به صورت شعر و آهنگین) و در حین بازی بهتر فرا خواهد گرفت، پس بهتر است ابتدا شمارش به صورت ریتمیک را آغاز کنیم. می توان تعدادی مهره روی میز جلوی کودک به صورت ردیف قرار داده و با زدن انگشت به آن ها شمارش ریتمیک را آغاز کنیم. یا با زدن ضربه به میز یا پریدن، دست زدن و یا انواع بازی های دیگر همزمان با کودک شروع به شمارش کنیم..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو...

آموزش تقارن

برای آموزش مفهوم تقارن ابتدا کودکان را با خط تقارن آشنا می کنیم به طوری که سازه های دو طرف خط تقارن از لحاظ تعداد و رنگ مثل هم باشد.هدف از آموزش تقارن و خط تقارن هماهنگی چشم و دست، الگویابی، شناخت رنگ ها ، ایجاد تمرکز ودقت وتقویت توجه می باشد..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش عدد 9

در این مبحث از ریاضی به اموزش عدد 9 میپردازیم که هدف ما آشنایی کودکان با مفهوم عدد 9 می باشد و کودک باید شکل آن را هرجایی تشخیص بدهد و بتواند با صدای بلند بخواند وآن رادر ذهن خود تداعی کند وبرای آن شکل بکشد..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش عدد 8

در این مبحث از ریاضی به اموزش عدد هشت میپردازیم که هدف ما آشنایی کودکان با مفهوم عددهشت می باشد وکودک باید شکل آن را هرجایی تشخیص بدهد. وبتواند با صدای بلند بخواند وآن را در ذهن خود تداعی کند وبرای آن شکل بکشد. با انگشتان دست عددهشت را نشان دهد..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش عدد هفت

در این مبحث از ریاضی به اموزش عدد 7 میپردازیم که َهدف ما آشنایی کودکان با مفهوم عدد7می باشد که کودک باید شکل آن را هرجایی تشخیص بدهد. و بتواند با صدای بلند بخواند وآن رادر ذهن خود تداعی کند وبرای آن شکل بکشد..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش عدد 6

در این مبحث از ریاضی به اموزش عدد شش می پردازیم که هدف ما آشنایی کودکان با مفهوم عدد شش می باشد که کودک باید شکل آن را هرجایی تشخیص بدهد. و بتواند با صدای بلند بخواند وآن رادر ذهن خود تداعی کند وبرای آن شکل بکشد..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش الگویابی

آموزش الگو ها برای کودکان پیش دبستانی: الگویابی یکی از مهمترین مهارت های اولیه است در الگویابی مهارت حل مسئله در کودکان تقویت می شود. زیرا باید کودک با منطق و دقت به رابطه ها فکر کند ذهن او درگیر شده و تفکر انتقادی تقویت می شود یادگیری الگوها بسیار آسان ساده که در قالب بازی سرگرم کننده است.چطور الگوها را به کودکان یاد بدهیم؟ما می توانیم الگوها را در اطراف ببینیم و بشنویم یا بسازیم در اینجا به یک سری توالی ساده اشاره شده که شما می توانید برای آموزش مفهوم توالی و الگو به کودکان استفاده کنید.* به الگوهای روی لباس کودکانتان اشاره...

تکرار اعداد 1 تا 5 ( الگویابی )

کودک پنج یا شش ساله ما به راحتی برای ما اعداد را شمارش میکند . گاهی اوقات ممکن است تا عددهای خیلی بالا مثال 111 هم شمارش کند . و ما خوشحال از اینکه فرزندمان اعداد را می شناسد . ولی باید توجه داشته باشیم که فرزند ما باید درکی صحیح از اعداد داشته باشد یعنی در هر حالتی بداند مثال دو برابر است با دو انگشتی که او از هم باز می کند ..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید ....