دسته بندی: شعر

شعر درخت

فهرست هفته بیستم آموزش صفحه اصلی پیش دبستانی پویان

میش وبره

فهرست هفته چهاردهم آموزش صفحه اصلی پیش دبستانی پویان

شعر گربه شلخته

  گربه شلختهیه گربه شلختهتنها یه جا نشستهنه دوست داری نه یاریهمه ازش فراری                    خرگوش میگه به گربه                                            پاشو نشین یه گوشه                                                    بشور دست و رویت                                                                           شانه بزن به مویت                                                                                کوتاه بکن ناخن هات                                                                                                  مسواک...

شعر خرگوش بازیگوش

والدین گرامی هدف از این کلیپ بسیار زیبا جهت تقویت روحیه فرزندمان و حفظ نشاط و شادی است.         خرگوش بازیگوشیه فیل گنده دیدم               در دل سبز جنگلایستاده بود جم نمیخورد      مثل یه غول تنبلسوارشدم به پشتش         دست کشیدم به کلهی درشتشبعد میدونی چی کردم        با خرطومش سرسره بازی کردم فهرست آموزش های...

شعر ایام هفته

والدین عزیز هدف از این کلیپ زیبا آشنایی کودکمان با روزهای هفته و همچنین شناخت رنگها می باشد همراه با نوگلمان تماشا می کنیم. شعر ایام هفته هفتا مداد رنگی              من توی جعبه دارم مثل یه رنگین کمون          رنگاش و می شمارم هفتا پرنده با هم             تو لونه ای تشستن مثل روزای هفته              هریک به رنگی هستن شنبه به رنگ پاییز           همیشه زرد رنگه  یکشنبه رنگ سبزه           مثل چمن قشنگه دوشنبه نارنجیه               رنگ قشنگ خورشید سه شنبه ها بنفشه        گل بنفشه خندید چهارشنبه آبی رنگه          به رنگ آب...