تقویت دست ورزی

.ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد شوید درس بعدی - آموزش نشانه (ی...

وسیله دفاع حیوانات

.ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد شوید درس بعدی - دست...

و قولوا لناس حسنا

وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسنا با مردم به خوبی صحبت کنید  (بقره / 38)موضوع : به خوبی و مهربانی با مردم صحبت نمایید .هدف  کودک یاد بگیرد که به خوبی و مهربانی صحبت کند .  با دوستانش با مهربانی رفتار کنند ..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش نشانه ی

هدف کلی از یادگیری :  از کودک دلبندمان انتظار داریم که با شکل و صدای  نشانه (ی) و تشخیص آن در کلمات آشنا شود.اهداف جزئی از یادگیری نشانه (ی)با صدای ( ی) آشنا شود.تلفظ  صحیح نشانه (ی) را بداند..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش نشانه ای

هدف کلی از یادگیری :  از کودک دلبندمان انتظار داریم که با شکل و صدای  نشانه (ای) و تشخیص آن در کلمات آشنا شود.اهداف جزئی از یادگیری نشانه (ای)با صدای ( ای) آشنا شود.تلفظ  صحیح نشانه (ای) را بداند..ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

آموزش نقاشی خروس

فهرست هفته بیست و یکم آموزش صفحه اصلی پیش دبستانی پویان

پیچاندن کاموا

هدف از این کلیپ آموزشیتقویت مهارت دست ورزی به وسیله پیچاندن کاموا هماهنگی چشم ودستورزش مچ دستتمرین تمرکزایجاد خلاقیت.ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد...

بازی هدفمندجابه جا کردن لیوان با بادکنک

.ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد شوید درس بعدی - نقاشی...

کاردستی کفشدوزک

.ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد شوید درس بعدی - پیچاندن...

گیاهان بوته ای و درختی

بچه های قشنگم سلامحالتون چطوره زرنگای منبچه ها تاحالا درخت گوجه دیدین؟.ihc-locker-wrap{}عضویت و خرید اشتراک قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید. عضویت قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید . اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید. وارد شوید درس بعدی - نشانه ( ای...