به هفته اول آموزش خوش آمدید . در هفته اول موضوعات زیر را با هم کار می کنیم. شما نیاز هست پس از پایان هر آموزش در انتهای همان صفحه به آموزش بعدی مراجعه کنید . و اگر سوال یا مشکلی داشتید می توانید در انتهای همان صفحه نظر خود را ثبت کنید .

هفته اول آموزش پیش دبستانی پویان