مهربانی با حیوانات

موضوع : مهربانی با حیوانات
حدیث پیامبر (ص) : لاتَضرِبوا الدَّواب ( حیوانات را اذیت نکنید )
هدف
 کودکان به حیوانات به عنوان نعمت های خداوند عالقه مند شوند و به آنها آزار نرسانند
.
حدود انتظارات
 کودک بداند حیوانات را خداوند مهربان آفریده و آنها را دوست دارد .
 کودک بداند که باید حیوانات را دوست داشت و آن ها را اذیت نکرد .
 کودک بداند که بدون اجازه و همراهی بزرگ ترها به حیوانی نزدیک نشود .
 کودک حدیث بالا را یاد گرفته و معنی آن را درک کند .

عضویت و خرید اشتراک

قدم اول : عضو وب سایت شوید . بر روی عضویت کلیک کنید.

قدم دوم : خرید اشتراک انجام دهید . برای خرید اشتراک کلیک کنید .

اگر قبلا عضو شده اید می توانید وارد شوید . برای ورود کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.